Wystawy

Biennale Form Przestrzennych

Biennale Form Przestrzennych

Biennale Form Przestrzennych jest to impreza organizowana co dwa lata na terenie naszego kraju, a dokładniej rzecz biorąc jest ona przygotowywana w Elblągu. Pierwsze cykliczne z czasem przedsięwzięcie w tym wymiarze miało miejsce w okresie między 1965 a 1973 roku.
W przypadku pierwszych edycji biennale w Elblągu sponsorem eventu były tamtejsze Zakładu Mechaniczne Zamech. Ogólnie rzecz biorąc przez wymienione lata biennale odbywało się regularnie, zawsze co dwa lata, a łącznie udało się z sukcesem przeprowadzić wszystkie pięć edycji. Większość założeń programowych była wspólna, niemniej jednak kompletnie odmienne były formuły. Mamy tu na myśli fakt, że pierwsze dwa cykle miały realizować formy przestrzenne jakie uwzględnione zostały w tytule niniejszego nazewnictwa wydarzenia tu opisywanego.

Dodatkowo, trzeba także dodać, że jedno i to samo było założenie biennale, jakie opierało się na tym, aby zaprezentować zwolennikom sztuki współczesnej współpracę wzajemną rozmaitych twórców, do jakich zalicza się zwłaszcza artystów sztuk wizualnych oraz lokalnych rzemieślników. Musimy także dodać, że wykonywano także wspólnie projekty, a nie tylko każdy z artystów przedstawiał swoje indywidualne, własne dzieła, jak to bardzo często ma miejsce w przypadku imprez masowych typu biennale. Musimy też dodać, że inicjatorem przedsięwzięcia w tym wymiarze na terenie Elbląga okazał się Gerard Kwiatkowki, będących autorem Galerii EL, jaka ówcześnie pracowała na terenie tamtejszej miejscowości. By móc zorganizować biennale, trzeba było jasno sprecyzować, co taki event wniesie dla życia społecznego i jak się okazywało wnosił i to bardzo wiele, stanowiąc kluczowy element rozwoju lokalnego życia kulturalnego.

Share this post