Nasze zasady

Nasze zasady

Nasze zasady nie są skomplikowane i dotyczą wszystkich uczestników. Przede wszystkim szanujemy http://windmar.com.pl/katalog-produktow-i-uslug/montaz-okien się wzajemnie, nie ryzykujemy bez potrzeby i stosujemy się do wszystkich zaleceń falownik instruktorów. W każdym przypadku łamania takich zasad, wylatuje się z grupy. Tak mało zasad każdy zapamięta, więc nie ma potem tłumaczenia, że się nie wiedziało.

Wpis zawdzięczamy