Sztuka

Documenta – sztuka w nowoczesnym wymiarze

Documenta – sztuka w nowoczesnym wymiarze

W niemieckiej miejscowości Kassel organizowana jest tak zwana Documenta, która stanowi od wielu lat jedną z najważniejszych ekspozycji sztuki w wymiarze współczesnym. Nie ma w całym kraju naszych zachodnich sąsiadów ani jednej większej skalą organizacji, czy też liczbą ściąganych tłumów, imprezy tego rodzaju. Documenta jest przygotowywana nieprzerwanie co pięć lat, począwszy od paru dekad. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie poniżej.
Documenta w pierwszym swym wydaniu przygotowana została w roku 1955.

Miało to miejsce już wtedy w tamtejszej miejscowości Kassel i tak też przetrwało po dziś dzień. Impreza organizowana jest zdaniem niektórych uczestników i twórców zbyt rzadko, ale jest to tak masowe wydarzenie i tak potężne w skali swej organizacji, bowiem trwa równo sto dni, że nie dałoby rady fizycznie, aby Documenta organizowana była przykładowo co roku, systematycznie. Warto dodać, że pierwsza tej kategorii wystawa spotkała się z gigantycznym odzewem ze strony miłośników sztuki w ogóle. Były wtedy zaproszone tłumy mieszkańców, a zjechali się także zwolennicy sztuki nowożytnej i przedstawień współczesnych w zasadzie z całego kraju, a z czasem bywali również znamienici gości i miłośnicy ekspozycji w tym wydaniu z rozmaitych zakątków całego świata, tak też zresztą przetrwało również po dziś dzień. Inicjatorem przedsięwzięcia okazał się natomiast przy pierwszej edycji mającej miejsce w roku 1955 profesor malarstwa, który działał na Akademii Sztuk Pięknych w Kassel, był to Arnold Bode.

Share this post